تبلیغات
گ م ن ا م - خدایا!!!
خدایا!!!

خدایا ... گر من بد کنم تورا بنده خوب بسیار... گر تو بد کنی

مرا خدای دگر کجاست
ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در سه شنبه 26 شهریور 1392 ساعــت 04:37 ب.ظ تــوسط میخواهم گمنام باشم دنبال پلاکم نگردید | نظرات ()

سازین ؛ لذت فناوری روز !