تبلیغات
گ م ن ا م - فضای مجازی هم محضر خداست...
فضای مجازی هم محضر خداست...

حضور در فضای مجازی یک خلوتی برای آدم درست میکند که می ماند،

یک مانیتور و شهرفرنگ اینترنت و یک کاربر تنها و خفا و صفا و ...

بکش ترمز دستی را؛

هیچ خلوتی خالی از خدا و نظارتش نیست... 

حالا گیریم رفیق ناباب و ذغال خوب هم مهیا بود، پس حیای من و تو کجاست؟


عالم مجازی هم محضر خداست...


قابلیت(Close) ضربدر ساخته شده برای همین مواقع ... 

بعضی از سایت ها و لینک ها و گروه ها، دیدن و نگاه کردنشان هم گناه دارد،

بالذت و بی لذت هم ندارد... 

بگو روشنفکری رو بی خیال و انگشتت را بگذار رو کلید چپ موس و برنامه را ببند ؛ 

بگذار خدا بداند استفاده از این انگشت را خوب بلدی ...فضای مجازی هم محضر خداست...

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در سه شنبه 2 دی 1393 ساعــت 01:30 ب.ظ تــوسط میخواهم گمنام باشم دنبال پلاکم نگردید | نظرات ()

سازین ؛ لذت فناوری روز !