تبلیغات
گ م ن ا م - اتفاقی نیفتاده
اتفاقی نیفتاده

چه کسی می گوید زمانه عوض شده است ؟؟ چه کسی میگوید آدم های زمان حال دیگر آدم های 30 سال پیش و ادم های زمان جنگ نیستند؟؟ چه کسی می گوید نسل جنگ دیگر رمق نفس کشیدن ندارند؟؟ هیچ چیز عوض نشده فقط کمی غیرتمان نم کشیده!! دیگر از نشانه های عفت در جامعه یمان خبری نیست دختران مان پسر شده و پسرانمان ادای دختران را می آوردند ابرو های پسرانمان به اندازه شال های دخترانمان نازک شده اتفاقی نیفتاده فقط شهدا را فراموش کرده ایم

اتفاقی نیفتاده دیگر از چادر در خانه هایمان خبری نیست اتفاقی نیافتاده کمی پایه های ریش مان را تراشیده ایم و البته  ریشه مان را تا دیروز یکدیگر را برادر صدا میزدیم امروز حتی برادر خونی مان را هم میزنیم اما دیگر صدا نه!! زیر پایش را

هیچ چیز عوض نشده تا دیروز برای رضای خدا کار می کردیم و نتیجه هر چه میشد ما پیروز بودیم امروز برای رضای بنده خدا و حفظ میز و صندلیمان نتیجه هر چه شد باید منافع ما در آن باشد مهم نیست حق چه کس ضایع می شود

تا دیروز پوتین های همزمانمان را نیمه شب ها واکس میزدیم امروز دیگر پوتین هایشان را می پوشیم و با آن ژست هم میگیریم  تا دیروز چشمانمان به توسل و عاشورا و کمیل بود امروز منو و تو و آکادمی موسیقی گوگوش چشمانمان را ربوده تا دیروز اگر پیرزنی زنبیل در دست لنگ لنگکنان در کوچه می رفت زنبیلش ا می گرتیم و تا در خانه اش می بردیم امروز فقط خاک لاستیک هایمان بر صورتش می نشیند تا دیروز بر پشت بام هایمان پرچم های یا حسین افراشته بود اما امروز دیش های ماهواره خودنمایی می کند تا دیروز با یک کیسه برنج نیمه شب ها درب خانه ها را می زدیم و می گذاشتیم و می گذشتیم امروز تا لب چهارراه میرسیم به بهانه هوای آلوده شیشه هایمان را بالا می بریم مبادا پسرک گل فروش دور ماشین ما پیدایش شود

تا دیروز...

خلاصه چیزی عوض نشده فقط زمان ما را با خود برده است

ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 5 خرداد 1393 ساعــت 10:13 ب.ظ تــوسط میخواهم گمنام باشم دنبال پلاکم نگردید | نظرات ()

سازین ؛ لذت فناوری روز !