تبلیغات
گ م ن ا م - روحانی مچکریــــم؟؟!
روحانی مچکریــــم؟؟!
سلام شیخ نفست گرم خوب در پله های هواپیما رو سفیدمان کردی خوب نرمشی انجام دادی و چه قهرمانانه گویا حرف امام یادت رفته


بعد از صحبت 15 دقیقه ایت حرف ها در آمد شاید هنوز هم خبر  نداشته باشی حرف از صلح امام حسن میزنند ما نه سیاست دان هستیم  نه از روابط خارجی سر در میاوریم اما یعنی 33 سال ما اشتباه میکردیم؟ یا امام حسن اشتباه کرد صلح کرد؟؟ نمیدانم فقط میدانم خداوند در ایه ای در قرآن فرموده هیچ راه نجاتی برای شما از طریق کافران قرار ندادم
ادامه مــطلب
+ نوشته شـــده در دوشنبه 8 مهر 1392 ساعــت 10:09 ب.ظ تــوسط میخواهم گمنام باشم دنبال پلاکم نگردید | نظرات ()

سازین ؛ لذت فناوری روز !